Mạng lưới chi nhánh ngân hàng KienLongBank Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 13 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Tân Bình 3 địa điểm, Quận Tân Phú 1 địa điểm, Quận 6 1 địa điểm, Quận 7 1 địa điểm, Quận Bình Tân 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất KienLongBank Hồ Chí Minh


Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long tại Hồ Chí Minh