Ngân hàng KienLongBank Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận 6 Hồ Chí Minh

PGD Bình Tây
  • PGD Bình Tây

    34A Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.