Ngân hàng KienLongBank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

PGD An Lạc
  • PGD An Lạc

    279 - 281 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.