Ngân hàng KienLongBank Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

PGD Thủ Đức
  • PGD Thủ Đức

    1168 Kha Vạn Cân, Kp1, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.