Ngân hàng KienLongBank Quận 7 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 7.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận 7 Hồ Chí Minh

PGD Nguyễn Thị Thập