Ngân hàng KienLongBank Quận 12 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 12.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận 12 Hồ Chí Minh