Ngân hàng KienLongBank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.