Ngân hàng KienLongBank Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Quận Ô Môn Cần Thơ

PGD Ô Môn
  • PGD Ô Môn

    Số 969B/6, Khu Vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ