Ngân hàng KienLongBank Thành Phố Qui Nhơn Bình Định

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Qui Nhơn.