Ngân hàng KienLongBank Huyện Bình Đại Bến Tre

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Đại.

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Huyện Bình Đại Bến Tre

PGD Bình Đại
  • PGD Bình Đại

    60 Đường 30/4, Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre.