Chi nhánh KienLongBank Trà Vinh

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Duyên Hải 1 địa điểm, Huyện Càng Long 1 địa điểm, Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Trà Vinh


 • Huyện Càng Long
 • Kienlongbank Càng Long 

  Số 11 Quốc lộ 53, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh.

 • Huyện Tiểu Cần
 • Kienlongbank Tiểu Cần 

  Số 10 Đường 30/4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

 • Huyện Duyên Hải
 • Kienlongbank Duyên Hải 

  Số 11 Dãy 13 Căn lô 3, Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

 • Thị Xã Trà Vinh
 • Kienlongbank Trà Vinh 

  143 Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long tại Trà Vinh