Chi nhánh KienLongBank Sóc Trăng

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • Kienlongbank Sóc Trăng 

    Số 193-197 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long tại Sóc Trăng