Ngân hàng KienLongBank Kienlongbank Đà Nẵng 

  • Địa chỉ: Số 114 - 116 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 6258 989
  • Số Fax: 0236 6255 757
Hiển thị bản đồ đến Kienlongbank Đà Nẵng 

Bản đồ đường đi đến Kienlongbank Đà Nẵng 


Các chi nhánh khác