Chi nhánh KienLongBank Cà Mau

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cà Mau. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Cà Mau


  • Thành Phố Cà Mau
  • Kienlongbank Cà Mau 

    Số 26 -28 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long tại Cà Mau