Kienlongbank Vũng Tàu  ngân hàng KienLongBank

  • Địa chỉ: Số 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0254 3621 621
  • Số điện thoại cũ: 064 3621 621 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0254 3513 969
  • Số Fax Cũ: 064 3513 969

Bản đồ đường đi đến Kienlongbank Vũng Tàu 


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Kienlongbank Vũng Tàu  ngân hàng KienLongBank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác