Chi nhánh KienLongBank Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Kiên Long có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vũng Tầu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của KienLongBank Bà Rịa - Vũng Tàu


  • Thành Phố Vũng Tầu
  • Kienlongbank Vũng Tàu 

    Số 157 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Ngân hàng Kiên Long tại Bà Rịa - Vũng Tàu